Hoppa till innehåll

Aktuellt

Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer

Myndigheten för psykologiskt försvar ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar.

Myndigheten ska även sprida kunskap för att öka myndigheters och medborgares förmåga att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan.

Bakgrund: Handboken för kommunikatörer har sin grund i en forskningsrapport från 2018 som forskare vid Lunds universitet tog fram på uppdrag av MSB. Baserat på den rapporten har nu även en Handbok för journalister tagits fram.

Handbok för kommunikatörer