Hoppa till innehåll

Aktuellt

Bred informationsinsats ska skydda valet mot utländsk påverkan

Inför valet är det viktigt att Sveriges motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan från främmande makt är hög. Därför lanserar Myndigheten för psykologiskt försvar en ny informationsinsats den 15 augusti för att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap under rubriken: ”Bli inte lurad”.

Sverige behöver stärka sitt psykologiska försvar, det vill säga landets samlade förmåga att stå emot försök från främmande makt att störa vår fria, öppna och demokratiska debatt. Inför valet är uppgiften mot bakgrunden av det försämrade säkerhetsläget viktigare än på länge.

Myndigheten för psykologiskt försvar inrättades den 1 januari i år med uppdraget att motverka otillbörlig informationspåverkan riktad mot Sverige från främmande makt. Myndigheten ska identifiera, följa, analysera och bemöta försök till utländsk påverkan.

Myndigheten ska också stärka befolkningens egen förmåga att upptäcka och stå emot sådana påverkanskampanjer och desinformation riktad mot Sverige. På så sätt bidrar det psykologiska försvaret till att skapa ökad motståndskraft och försvarsvilja.

– När vi närmar oss valet ökar risken för att främmande makt ska utnyttja vårt öppna samhälles sårbarhet och genom desinformation vilja skada eller påverka debatten, valet och regeringsbildningen. Myndigheten har en god beredskap för detta, men hela samhällets förmåga behöver öka, säger Mikael Tofvesson, chef för den operativa avdelningen på Myndigheten för psykologiskt försvar. 

Främmande makt använder ofta sociala medier som plattform, och kan vilja påverka i olika grupper eller sprida desinformation genom att locka till många delningar.

– Sveriges psykologiska försvar handlar både om att vi som myndighet värnar den fria åsiktsbildningen, och om hur medvetna och rustade vi alla är när vi tar del av information, särskilt i sociala medier. Därför vill vi nå ut brett för att öka kunskapen om vad man själv kan göra och tänka på för att bli smartare och öka sin egen motståndskraft, säger Mikael Östlund, kommunikationschef för Myndigheten för psykologiskt försvar.

Myndigheten har den här gången samarbetat med illusionisterna Brynolf & Ljung. I kortfilmer visar de hur de vilseleder för att underhålla – och vill göra oss uppmärksamma på att det kan finnas illasinnade utländska krafter som vill skada Sverige genom att sprida vilseledande och falsk information.

Det här är den andra breda satsningen den nystartade myndigheten gör i år. Fram till valdagen den 11 september kommer filmerna att visas i TV, på bio och i sociala medier. På sajten bliintelurad.se finns alla filmer, information och tips för att lära sig mer.

För ytterligare information om Bli inte lurad:

Mikael Östlund, Kommunikationschef
Myndigheten för psykologiskt försvar
010-183 70 70
[email protected]

Nemo Stjernström, Projektledare
Myndigheten för psykologiskt försvar
010-183 70 28
[email protected]