Hoppa till innehåll

Aktuellt

Fyra forskningsrapporter: diaspora, försvarsvilja, rättsligt ramverk och valrörelsen 2022

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) följer, finansierar och förmedlar forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har publicerat fyra rapporter som MPF har finansierat. Ta del av rapporterna på FOI:s hemsida.

Diaspora och påverkan från främmande makt – En översikt över fem staters extraterritoriella auktoritära styre

Vem vill försvara landet? En scenariobaserad ansats till studiet av försvarsvilja

Rättsligt ramverk för bemötande av informationspåverkan – En studie av det rättsliga ramverket för bemötande av informationspåverkan genom informationsåtgärder

Sa någon valfusk? – Informationsmiljön på sociala medier i samband med valrörelsen 2022