Hoppa till innehåll

Aktuellt

Först ut i MPF skriftserie: Motståndsanda och motståndskraft

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) följer, finansierar och förmedlar forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar. Först ut i MPF skriftserie är de två rapporterna ”Motståndsanda” och ”Motståndskraft” båda skrivna av statsvetaren Olof Petersson.

I rapporten ”Motståndskraft” visar Olof Petersson att begreppet motståndskraft kan preciseras med utgångspunkt i en modell som har utvecklats för att analysera frivilligt medborgardeltagande. Motståndskraft

Med motståndsanda avser Petersson den enskilde medborgarens inställning att ta ansvar i en krissituation. Motståndsanda

Om MPF skriftserie
MPF skriftserie omfattar myndighetens egna publikationer, samt även vissa rapporter som myndigheten har finansierat och beställt. I de fall forskaren eller rapportförfattaren själv ansvarar för innehåll och slutsatser anges det särskilt.