Hoppa till innehåll

Aktuellt

MPF ger stöd till Ukrainas psykologiska försvarsförmåga

Myndigheten för psykologiskt försvar lämnar stöd till Ukrainska aktörer för att öka förmågan att motstå den fullskaliga ryska invasionen. Det innefattar både operativt stöd utifrån mycket korta tidsförhållanden och åtgärder till stöd för kunskaps- och förmågeutveckling med längre tidsförhållanden.

MPF bedriver i huvudsak verksamheten från Sverige, men också på plats i Ukraina. Bland annat har MPF breddat och fördjupat samverkan med Center for Countering Disinformation (CCD) som är kopplat till Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd.

Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2023 Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, uppdraget att inom sitt verksamhetsområde och efter förfrågan ge stöd till ukrainska myndigheter och relevanta ukrainska civilsamhällesaktörer. Stödet ska ges i samverkan med andra berörda svenska myndigheter och samordnas med relevanta internationella motparter.

Läs mer om Myndighetens arbete och vilka slutsatser som hittills har dragits i den delrapport som lämnades till regeringen den 9 juni 2023.