Hoppa till innehåll

Aktuellt

Ökad spridning av desinformation riktas mot Sverige

Med anledning av Säkerhetspolisens höjning av terrorhotnivån uppmanar Myndigheten för psykologiskt försvar allmänheten att vara uppmärksam på falsk och vilseledande information.

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån från en trea till en fyra på en femgradig skala. Som en följd av detta uppmanar Myndigheten för psykologiskt försvar allmänheten att vara uppmärksam på falsk och vilseledande information.

Dela inte desinformation, sprid inte rykten och ta del av bekräftad information från myndigheter är enkla råd som kan hjälpa till att skydda vårt samhälle mot hot.

Sverige är utsatt för påverkan
Spridningen av desinformation har ökat i samhället, främst i sociala medier. Den senaste tidens bränningar av religiösa skrifter är en av orsakerna till detta. En del människor provoceras och upprörs över handlingarna och uttrycker detta. Andra aktörer tar tillfället i akt att sprida vilseledande och felaktiga budskap om Sverige för att öka konflikter och orsaka splittring. Detta har resulterat i demonstrationer, våldsamma protester i flera länder och uppmaningar till våld.

Bland annat sprids påståenden om att den svenska staten tillåter skändningar av islam och att Sverige utnyttjar yttrandefriheten för att angripa islam. Det förekommer även narrativ om att Sverige skulle vara fientligt inställt till islam.

Vad kan du göra?
Tillsammans behöver vi värna vårt öppna och demokratiska samhälle, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende.

Var källkritisk, sprid inte rykten och ta del av bekräftad information från myndigheter.

Var särskilt uppmärksam på information som upprör, skrämmer eller skapar starka känslor. Det kan vara någon som försöker påverka dig.

Frågor som är bra att ställa till dig själv när du tar del av information är:

Läs mer: vad gör MPF med anledning av den förhöjda terrorhotnivån?

Svenska myndigheter om säkerhetsläget

SÄPO: Höjning av terrorhotnivån till hög nivå

Regeringen: Pressträff med anledning av det försämrade säkerhetsläget

Polismyndigheten: Frågor och svar om den höjda terrorhotnivån

Polismyndigheten: Förstärkt polisarbete när terrorhotnivån höjs

Försvarsmakten: Försvarsmakten höjer terrorhotnivån

MSB: Så bör du agera vid terrorattentat

MSB: Förebyggande arbete mot attentat och terrordåd

Krisinformation.se: Höjning av terrorhotnivån till högt hot