Hoppa till innehåll

Aktuellt


26 februari, 2024

Årsredovisningen för 2023 är inlämnad

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har lämnat in årsredovisningen för 2023 till regeringen. – Det globala säkerhetspolitiska läget är fortfarande mycket allvarligt. Demokrati som styrelseskick är under hårt tryck världen över och Sverige utsattes under förra året för otillbörlig informationspåverkan…

19 februari, 2024

Skydd mot informationspåverkan – grundkurs i Umeå 10-11 april

MPF planerar att genomföra en platsförlagd grundkurs i respektive civilområde under 2024. Först ut är norra civilområdet den 10-11 april i Umeå. Om utbildningenUnder kursen får du lära dig att: MålgruppKurstillfället den 10-11 april riktas främst till dig som arbetar…

15 februari, 2024

Kurser i psykologiskt försvar

I anslutning till Mötesplats Samhällssäkerhet kommer Myndigheten för psykologiskt försvar anordna två kurser i psykologiskt försvar. Vi hoppas att några deltagare vill komma en dag tidigare eller stanna en dag senare för att få utökade kunskaper om psykologiskt försvar. Tillfällen…

8 januari, 2024

MPF:s generaldirektör deltar på Folk och Försvars rikskonferens

Söndagen 7 januari inleddes årets upplaga av Folk och Försvars rikskonferens i Sälen som samlar aktörer inom svensk säkerhets- och försvarspolitik. MPF:s generaldirektör Magnus Hjort var en av talarna på konferensens första dag. Temat för årets rikskonferens som pågår 7-9…

28 december, 2023

Bred informationsinsats för att öka motståndskraften

Myndigheten för psykologiskt försvar lanserade en bred informationsinsats ”Bli inte lurad” med start den 25 december för att öka allmänhetens medvetenhet, kunskap och motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan. Myndigheten för psykologiskt försvar arbetar för att värna det öppna och demokratiska samhället,…

13 december, 2023

International Counter Disinformation Arcade

Under tre dagar i december samlades ett femtiotal experter och analytiker från drygt tio europeiska nationer, USA samt EU:s utrikestjänst i Stockholm för att dela med sig av erfarenheter och kunskaper om hur man försvarar sig mot främmande makts försök…

30 november, 2023

Samverkansrådet för psykologiskt försvar har inlett sitt arbete

30 november genomfördes det första mötet i Samverkansrådet för psykologiskt försvar. Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) ska leda arbetet med att samorda och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Ett viktigt forum för att göra just…

17 oktober, 2023

Om MPF:s arbete efter terrordådet i Bryssel 16 oktober

Med anledning av händelserna i Bryssel följer MPF utvecklingen i informationsmiljön och gör löpande bedömningar av hur Sverige och svenska intressen kan komma att påverkas av falsk eller vilseledande information från främmande makt eller andra utländska hotaktörer. Myndigheten stöttar ansvariga…

9 oktober, 2023

Malign foreign interference and information influence on video game platforms: Understanding the adversarial playbook

I rapporten presenteras en kartläggning av dataspelsdomänen och en analys av hot och sårbarheter i relation till otillbörlig informationspåverkan såsom spridning av desinformation från främmande makt. Den bygger på kända fall av otillbörlig påverkan i eller genom dataspel eller spelangränsande…

20 september, 2023

MPF arrangerar nationell konferens om psykologiskt försvar

27–28 november 2023 arrangerar Myndigheten för psykologiskt försvar en förmågehöjande konferens i Karlstad med syftet att bidra till att bygga upp ett starkt, uthålligt och modernt psykologiskt försvar inom dagens och morgondagens totalförsvar. Välkommen att delta i en unik konferens…

14 september, 2023

Magnus Hjort ny generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar

Regeringen har idag utsett Magnus Hjort till ny generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar. – Jag är väldigt glad över att ha fått regeringens förtroende att de närmaste sex åren vara generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar. Det innebär att…

18 augusti, 2023

Ökad spridning av desinformation riktas mot Sverige

Med anledning av Säkerhetspolisens höjning av terrorhotnivån uppmanar Myndigheten för psykologiskt försvar allmänheten att vara uppmärksam på falsk och vilseledande information. Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån från en trea till en fyra på en femgradig skala. Som en följd av detta…

18 augusti, 2023

Vad gör MPF med anledning av den förhöjda terrorhotnivån?

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån från förhöjt hot (3) till högt hot (4) på en femgradig skala. Höjningen beror inte på en enskild händelse utan ska fungera som en viktig signal till samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att…

5 juli, 2023

MPF arrangerar nationell konferens om psykologiskt försvar

27–28 november 2023 arrangerar Myndigheten för psykologiskt försvaren förmågehöjande konferens i Karlstad med syftet att bidra till attbygga upp ett starkt, uthålligt och modernt psykologiskt försvar inomdagens och morgondagens totalförsvar. Välkommen att delta i en unik konferens som riktar sig…

27 juni, 2023

MPF redovisar samverkansstruktur för det psykologiska försvaret

Psykologiskt försvar ska bidra till att stärka den totala försvarsförmågan och uppnå största möjliga försvarseffekt samt stärka motståndskraften och försvarsviljan i samhället. För ett starkt psykologiskt försvar finns behov av en flexibel samverkansstruktur som möjliggör samverkan med aktörer inom både…

16 juni, 2023

Myndigheten för psykologiskt försvar på plats under Almedalsveckan

Onsdag 28 juni – fredag 30 juni har Myndigheten för psykologiskt försvar eget program under Almedalsveckan. Medarbetare deltar även i andra arrangörers seminarier. – Vi ser mycket fram emot att mötas i Visby i slutet av juni. Vårt mål med…

12 juni, 2023

MPF ger stöd till Ukrainas psykologiska försvarsförmåga

Myndigheten för psykologiskt försvar lämnar stöd till Ukrainska aktörer för att öka förmågan att motstå den fullskaliga ryska invasionen. Det innefattar både operativt stöd utifrån mycket korta tidsförhållanden och åtgärder till stöd för kunskaps- och förmågeutveckling med längre tidsförhållanden. MPF…

27 april, 2023

Sårbarheter i samhället utnyttjades i påverkanskampanjen kring LVU

MPF gav i april 2022 Försvarshögskolan i uppdrag att analysera uppkomsten och utvecklingen av den islamistiska påverkanskampanjen som riktades mot svensk socialtjänst och LVU. Forskningsrapporten är nu publicerad.

19 april, 2023

Först ut i MPF skriftserie: Motståndsanda och motståndskraft

Först ut i MPF skriftserie är de två rapporterna ”Motståndsanda” och ”Motståndskraft” båda skrivna av statsvetaren Olof Petersson.

29 mars, 2023

Fyra forskningsrapporter: diaspora, försvarsvilja, rättsligt ramverk och valrörelsen 2022

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) följer, finansierar och förmedlar forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar.

20 mars, 2023

Delredovisning: Struktur för effektiv samverkan för det psykologiska försvaret

Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2022 Myndigheten för psykologiskt försvar uppdraget att, i samverkan med andra berörda aktörer inom det psykologiska försvaret utarbeta en struktur för effektiv samverkan.

14 augusti, 2022

Bred informationsinsats ska skydda valet mot utländsk påverkan

Inför valet är det viktigt att Sveriges motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan från främmande makt är hög. Därför lanserar Myndigheten för psykologiskt försvar en ny informationsinsats den 15 augusti för att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap under rubriken: ”Bli inte lurad”.

5 juli, 2022

Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer

Myndigheten för psykologiskt försvar ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Handboken för kommunikatörer har sin grund i en forskningsrapport från 2018 som forskare vid Lunds universitet tog fram på uppdrag av MSB.

5 juli, 2022

Skydd mot informationspåverkan (webbkurs)

Kursen ger dig förutsättningar för att bli medveten om vad informationspåverkan är och ger dig verktyg för att kunna identifiera påverkanstekniker. Kursen syftar till att ge dig en introduktion i ämnet skydd mot informationspåverkan för att bidra till motståndskraft och ett starkt totalförsvar.

5 juli, 2022

Så blir du bättre på källkritik

Att vara källkritisk innebär att värdera den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

30 mars, 2022

Att möta informationspåverkan – Handbok för journalister 

Myndigheten för psykologiskt försvar ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. ”Att möta informationspåverkan – Handbok för journalister” har tagits fram av Myndigheten för psykologiskt försvar och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i samarbete med medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet.