Hoppa till innehåll

Aktuellt

20 september, 2023

MPF arrangerar nationell konferens om psykologiskt försvar

27–28 november 2023 arrangerar Myndigheten för psykologiskt försvar en förmågehöjande konferens i Karlstad med syftet att bidra till att bygga upp ett starkt, uthålligt och modernt psykologiskt försvar inom dagens och morgondagens totalförsvar. Välkommen att delta i en unik konferens…

14 september, 2023

Magnus Hjort ny generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar

Regeringen har idag utsett Magnus Hjort till ny generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar. – Jag är väldigt glad över att ha fått regeringens förtroende att de närmaste sex åren vara generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar. Det innebär att…

18 augusti, 2023

Ökad spridning av desinformation riktas mot Sverige

Med anledning av Säkerhetspolisens höjning av terrorhotnivån uppmanar Myndigheten för psykologiskt försvar allmänheten att vara uppmärksam på falsk och vilseledande information. Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån från en trea till en fyra på en femgradig skala. Som en följd av detta…

18 augusti, 2023

Vad gör MPF med anledning av den förhöjda terrorhotnivån?

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån från förhöjt hot (3) till högt hot (4) på en femgradig skala. Höjningen beror inte på en enskild händelse utan ska fungera som en viktig signal till samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att…

5 juli, 2023

MPF arrangerar nationell konferens om psykologiskt försvar

27–28 november 2023 arrangerar Myndigheten för psykologiskt försvaren förmågehöjande konferens i Karlstad med syftet att bidra till attbygga upp ett starkt, uthålligt och modernt psykologiskt försvar inomdagens och morgondagens totalförsvar. Välkommen att delta i en unik konferens som riktar sig…

27 juni, 2023

MPF redovisar samverkansstruktur för det psykologiska försvaret

Psykologiskt försvar ska bidra till att stärka den totala försvarsförmågan och uppnå största möjliga försvarseffekt samt stärka motståndskraften och försvarsviljan i samhället. För ett starkt psykologiskt försvar finns behov av en flexibel samverkansstruktur som möjliggör samverkan med aktörer inom både…

16 juni, 2023

Myndigheten för psykologiskt försvar på plats under Almedalsveckan

Onsdag 28 juni – fredag 30 juni har Myndigheten för psykologiskt försvar eget program under Almedalsveckan. Medarbetare deltar även i andra arrangörers seminarier. – Vi ser mycket fram emot att mötas i Visby i slutet av juni. Vårt mål med…

12 juni, 2023

MPF ger stöd till Ukrainas psykologiska försvarsförmåga

Myndigheten för psykologiskt försvar lämnar stöd till Ukrainska aktörer för att öka förmågan att motstå den fullskaliga ryska invasionen. Det innefattar både operativt stöd utifrån mycket korta tidsförhållanden och åtgärder till stöd för kunskaps- och förmågeutveckling med längre tidsförhållanden. MPF…

27 april, 2023

Sårbarheter i samhället utnyttjades i påverkanskampanjen kring LVU

MPF gav i april 2022 Försvarshögskolan i uppdrag att analysera uppkomsten och utvecklingen av den islamistiska påverkanskampanjen som riktades mot svensk socialtjänst och LVU. Forskningsrapporten är nu publicerad.

19 april, 2023

Först ut i MPF skriftserie: Motståndsanda och motståndskraft

Först ut i MPF skriftserie är de två rapporterna ”Motståndsanda” och ”Motståndskraft” båda skrivna av statsvetaren Olof Petersson.

29 mars, 2023

Fyra forskningsrapporter: diaspora, försvarsvilja, rättsligt ramverk och valrörelsen 2022

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) följer, finansierar och förmedlar forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar.

20 mars, 2023

Delredovisning: Struktur för effektiv samverkan för det psykologiska försvaret

Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2022 Myndigheten för psykologiskt försvar uppdraget att, i samverkan med andra berörda aktörer inom det psykologiska försvaret utarbeta en struktur för effektiv samverkan.

14 augusti, 2022

Bred informationsinsats ska skydda valet mot utländsk påverkan

Inför valet är det viktigt att Sveriges motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan från främmande makt är hög. Därför lanserar Myndigheten för psykologiskt försvar en ny informationsinsats den 15 augusti för att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap under rubriken: ”Bli inte lurad”.

5 juli, 2022

Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer

Myndigheten för psykologiskt försvar ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Handboken för kommunikatörer har sin grund i en forskningsrapport från 2018 som forskare vid Lunds universitet tog fram på uppdrag av MSB.

5 juli, 2022

Skydd mot informationspåverkan (webbkurs)

Kursen ger dig förutsättningar för att bli medveten om vad informationspåverkan är och ger dig verktyg för att kunna identifiera påverkanstekniker. Kursen syftar till att ge dig en introduktion i ämnet skydd mot informationspåverkan för att bidra till motståndskraft och ett starkt totalförsvar.

5 juli, 2022

Så blir du bättre på källkritik

Att vara källkritisk innebär att värdera den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

30 mars, 2022

Att möta informationspåverkan – Handbok för journalister 

Myndigheten för psykologiskt försvar ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. ”Att möta informationspåverkan – Handbok för journalister” har tagits fram av Myndigheten för psykologiskt försvar och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i samarbete med medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet.