Hoppa till innehåll

Aktuellt

27 april, 2023

Sårbarheter i samhället utnyttjades i påverkanskampanjen kring LVU

MPF gav i april 2022 Försvarshögskolan i uppdrag att analysera uppkomsten och utvecklingen av den islamistiska påverkanskampanjen som riktades mot svensk socialtjänst och LVU. Forskningsrapporten är nu publicerad.

19 april, 2023

Först ut i MPF skriftserie: Motståndsanda och motståndskraft

Först ut i MPF skriftserie är de två rapporterna ”Motståndsanda” och ”Motståndskraft” båda skrivna av statsvetaren Olof Petersson.

29 mars, 2023

Fyra forskningsrapporter: diaspora, försvarsvilja, rättsligt ramverk och valrörelsen 2022

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) följer, finansierar och förmedlar forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar.

20 mars, 2023

Delredovisning: Struktur för effektiv samverkan för det psykologiska försvaret

Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2022 Myndigheten för psykologiskt försvar uppdraget att, i samverkan med andra berörda aktörer inom det psykologiska försvaret utarbeta en struktur för effektiv samverkan.

14 augusti, 2022

Bred informationsinsats ska skydda valet mot utländsk påverkan

Inför valet är det viktigt att Sveriges motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan från främmande makt är hög. Därför lanserar Myndigheten för psykologiskt försvar en ny informationsinsats den 15 augusti för att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap under rubriken: ”Bli inte lurad”.

5 juli, 2022

Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer

Myndigheten för psykologiskt försvar ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Handboken för kommunikatörer har sin grund i en forskningsrapport från 2018 som forskare vid Lunds universitet tog fram på uppdrag av MSB.

5 juli, 2022

Skydd mot informationspåverkan (webbkurs)

Kursen ger dig förutsättningar för att bli medveten om vad informationspåverkan är och ger dig verktyg för att kunna identifiera påverkanstekniker. Kursen syftar till att ge dig en introduktion i ämnet skydd mot informationspåverkan för att bidra till motståndskraft och ett starkt totalförsvar.

5 juli, 2022

Så blir du bättre på källkritik

Att vara källkritisk innebär att värdera den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

30 mars, 2022

Att möta informationspåverkan – Handbok för journalister 

Myndigheten för psykologiskt försvar ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. ”Att möta informationspåverkan – Handbok för journalister” har tagits fram av Myndigheten för psykologiskt försvar och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i samarbete med medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet.