Kontakta MPF forskning

Har du frågor eller funderingar om hur vi arbetar med forskning så kan du höra av dig till oss.

Kontaktuppgifter

E-post: forskning@mpf.se

Tänk på att skriftlig kommunikation som post och e-post som skickas till myndigheten räknas som allmän handling. Kommunikationen kan därför komma att diarieföras och lämnas ut vid begäran som allmän handling.

Begäran om allmän handling

Begäran om allmän handling ska göras till myndighetens registratur.