Undersökningen Opinioner 2022

Undersökning

Opinioner har en lång historik och innehåller bland annat frågor om svenskarnas försvarsvilja som sträcker sig tillbaka till tidigt 50-tal. Befolkningens uppfattning om olika former av hot och beredskap utgör exempel på andra delar i undersökningen som tillkommit genom åren.

Myndigheten för psykologiskt försvar har sedan år 2022 övertagit ansvaret för undersökningen ”Opinioner”. Undersökningen har tidigare genomförts på uppdrag av MSB, Styrelsen för psykologiskt försvar och Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar.

Hämta publikation

Filstorlek: 5.9 MB

Dela denna publikation: