Internationellt

Internationell samverkan är en central del i myndighetens uppdrag och är avgörande för att nå framgång i både det långsiktigt förmågehöjande arbetet och i det operativa. EU och Nato är prioriterade samarbetsparter i myndighetens verksamhet.

Myndigheten sekonderar personal utomlands för att kunna bidra till att dela och utveckla kunskap, utbilda och samverka inom arbetet med att bygga motståndskraft och bemöta otillbörlig informationspåverkan. Myndigheten ska särskilt stödja och sekondera personal till insatser inom ramen för EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik.

MPF bidrar också med personal till Sveriges ambassad i Tallinn, Estland, som särskilt ska hantera frågor som rör psykologiskt försvar.

European External Action Service, EEAS

Myndigheten sekonderar personal till European External Action Service (EEAS) i Bryssel. Uppgifterna omfattar bland annat att identifiera otillbörlig informationspåverkan mot EU och kommunicera EU:s åtgärder.

Nato StratCom Center of Excellence

Myndigheten sekonderar personal till Natos kunskapscentrum för strategisk kommunikation i Riga. Befattningen omfattar konceptutveckling och förmågegenerering genom årliga utvecklingsprojekt om hotaktörer och resiliens. Samarbetet med centret är betydelsefullt för myndighetens arbete med att bedöma informationspåverkan i samband med det ryska kriget mot Ukraina.

Myndigheten deltar i den internationella samverkansgruppen Countering Foreign Interference (CFI) som initierades av Australien år 2019. CFI samlar 15 länder samt EU, Nato och G7 Rapid Response Mechanism för att samverka kring frågor som rör otillbörlig informationspåverkan.

Myndigheten har också en rad bilaterala samarbeten på olika nivåer, inklusive på expert och analytikersidan. Nära samverkan sker till exempel med Finland, de baltiska länderna, Kanada, USA och Storbritannien.

Förfrågan om föreläsning eller samverkan?

Då är du välkommen att kontakta oss!