Offentliga aktörer

MPF ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Vi ska också lämna stöd till sådan verksamhet och bidra till att stärka befolkningens motståndskraft.

För att kunna sprida kunskap och arbeta med samverkan har myndigheten identifierat aktörer på lokal, regional och central nivå som har särskild betydelse för Sveriges psykologiska försvar.

Myndigheten har en dialog med representanter från större kommuner, samtliga länsstyrelser och Sveriges kommuner och regioner. Utbildningar, föreläsningar, övningar och möten där vi delar information genomförs regelbundet.

För att utveckla Sveriges psykologiska försvar på en regional nivå så samverkar myndigheten med länsstyrelserna och regionerna. Myndigheten har idag löpande kontakt med över 20 länsstyrelser och regioner och utöver den löpande kontakten utför myndigheten föreläsningar, övningar och informationsmöten på regional nivå. Vid behov stöttar också myndigheten med strategisk dialog med länsledningen.

Myndigheten utbildar med hjälp av föreläsningar och övningar. Även informationsmöten utförs vid behov. Myndigheten jobbar också för en löpande samverkan med de tio sektorsansvariga myndigheterna i det civila försvaret.

Förfrågan om föreläsning eller samverkan?

Då är du välkommen att kontakta oss!