Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse för mpf.se

1 januari 2022

Vi på Myndigheten för psykologiskt försvar ansvarar för webbplatsen och vårt mål är att så många besökare som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen (2018:937) om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi kommer inte kunna garantera att webbplatsen är helt tillgänglig men arbetar löpande med att förbättra den.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt för dig men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning här, är du välkommen att kontakta oss.

Berätta om eventuella brister för oss

Vi arbetar löpande med att göra webbplatsen bättre. På den här sidan listar vi de tillgänglighetsproblem och brister som vi känner till. Kontakta oss om du hittar fler problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. Det underlättar för oss i vårt arbete framåt att rätta brister och tillgänglighetsanpassa.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. Det kan till exempel vara att du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina synpunkter eller att vi har tolkat lagstiftningen fel. DIGG har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmälan om bristande tillgänglighet, DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs här.

Innehåll som inte är tillgängligt

Här kommer vi att berätta om innehåll som inte är tillgängligt.

Hur vi testat webbplatsens tillgänglighet

Vi gör kontinuerligt självskattning med interna testningar av mpf.se.
Senaste bedömningen gjordes 20 december 2021.