Hoppa till innehåll

Aktuellt

Sårbarheter i samhället utnyttjades i påverkanskampanjen kring LVU

MPF gav i april 2022 Försvarshögskolan i uppdrag att analysera uppkomsten och utvecklingen av den islamistiska påverkanskampanjen som riktades mot svensk socialtjänst och LVU.

Påverkanskampanjer kan vara svåra att identifiera, överblicka och följa. Detta gällde i viss mån även LVU-kampanjen, och MPF konstaterade ett behov av en forskningsstudie som kronologiskt analyserar kampanjens uppkomst och utveckling, samt hur den utvecklats över tid och i samspel med de narrativ som sprids i Sverige och internationellt.

Författarna Linda Ahlerup och Magnus Ranstorp konstaterar i sin rapport att LVU-kampanjen belyser sårbarheter i det svenska samhället. Rapporten utgör ett tillskott till den viktiga forskningen om hur ideologiskt motiverade utländska aktörer försöker påverka svensk opinionsbildning och beslutsfattande.

Författarna svarar själva för innehåll och slutsatser i rapporten som finns att läsa på Försvarshögskolans hemsida: LVU-kampanjen: Desinformation, konspirationsteorier, och kopplingarna mellan det inhemska och det internationella i relation till informationspåverkan från icke-statliga aktörer, Magnus Ranstorp och Linda Ahlerup (2023).

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) följer, finansierar och förmedlar forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar.