Hoppa till innehåll

Aktuellt

Vad gör MPF med anledning av den förhöjda terrorhotnivån?

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån från förhöjt hot (3) till högt hot (4) på en femgradig skala. Höjningen beror inte på en enskild händelse utan ska fungera som en viktig signal till samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

MPF är väl förberedda
Myndighetens beredskap var på en förhöjd nivå redan innan höjningen av terrorhotnivån. Detta med anledning av invasionen av Ukraina och LVU-kampanjen där svensk socialtjänst anklagats för att kidnappa muslimska barn.

– MPF har en etablerad organisation som är väl rustad för att möta och hantera det förändrade säkerhetsläget utifrån vårt ansvarsområde, säger Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör

Detta gör MPF
Myndighetens arbete med anledning av den förhöjda terrorhotnivån kan sammanfattas i följande punkter:

MPF:

Fakta om MPF

Myndigheten för psykologiskt försvar ska identifiera, analysera, och stödja bemötandet av otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.

MPF följer inte aktörer i den svenska informationsmiljön eftersom vi i Sverige har en grundlagsskyddad yttrandefrihet. MPF fokuserar på utländska aktörer som vilseleder med ont uppsåt, i syfte att skada Sverige.

Läs också: Ökad spridning av desinformation riktas mot Sverige

Svenska myndigheter om säkerhetsläget

SÄPO: Höjning av terrorhotnivån till hög nivå

Regeringen: Pressträff med anledning av det försämrade säkerhetsläget

Polismyndigheten: Frågor och svar om den höjda terrorhotnivån

Polismyndigheten: Förstärkt polisarbete när terrorhotnivån höjs

Försvarsmakten: Försvarsmakten höjer terrorhotnivån

MSB: Så bör du agera vid terrorattentat

MSB: Förebyggande arbete mot attentat och terrordåd

Krisinformation.se: Höjning av terrorhotnivån till högt hot