Hoppa till innehåll

Aktuellt

Malign foreign interference and information influence on video game platforms: Understanding the adversarial playbook

I rapporten presenteras en kartläggning av dataspelsdomänen och en analys av hot och sårbarheter i relation till otillbörlig informationspåverkan såsom spridning av desinformation från främmande makt. Den bygger på kända fall av otillbörlig påverkan i eller genom dataspel eller spelangränsande plattformar, baserat på en genomgång av tillgänglig litteratur. I rapporten identifieras mer än 40 påverkanstekniker som framgångsrikt har riktat sig mot speldomänen och som i förlängningen skulle kunna användas för otillbörlig informationspåverkan av hotaktörer från främmande makter.

Detta är den första rapporten från Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar vid Lunds universitet som finansieras av Myndigheten för psykologiskt försvar. Den är författad av James Pamment, Jesper Falkheimer och Elsa Isaksson. Författarna ansvarar själva för innehåll och slutsatser.

Ladda ned

Om MPF skriftserie

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) följer, finansierar och förmedlar forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar. MPF:s skriftserie omfattar myndighetens egna publikationer, samt även vissa rapporter som myndigheten har finansierat och beställt. I de fall forskaren eller rapportförfattaren själv ansvarar för innehåll och slutsatser anges det särskilt.