Hoppa till innehåll

Publikationer

Att möta informationspåverkan – Handbok för journalister

Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer

Att möta informationspåverkan – Handbok för journalister 

Myndigheten för psykologiskt försvar och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i samarbete med Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet tagit fram den här handboken som ett stöd för journalister.

Handboken bygger på ”Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer” från 2018, som togs fram av Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet på uppdrag av MSB.

Den tredje och sista delen i handboken, ”Bemöt och hantera informationspåverkan”, har innehåll som bygger på material från Fojos projekt Demokratijouren och på organisationen First Drafts material om journalistiskt arbete mot desinformation.

Syftet med det psykologiska försvaret är att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. I uppdraget ingår att identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som är riktad mot Sverige eller svenska intressen. Sedan den 1 januari 2022 har Myndigheten för psykologiskt försvar i uppdrag att skydda Sverige mot otillbörlig informationspåverkan och kan vid behov ge stöd till redaktioner som efterfrågar det. 

Ladda ned

Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer

Myndigheten för psykologiskt försvar ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar.

Myndigheten ska även sprida kunskap för att öka myndigheters och medborgares förmåga att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan.

Bakgrund: Handboken för kommunikatörer har sin grund i en forskningsrapportfrån 2018 som forskare vid Lunds universitet tog fram på uppdrag av MSB. Baserat på den rapporten har nu även en Handbok för journalister tagits fram.

Ladda ned