Hoppa till innehåll

Jobba hos oss

Syftet med det psykologiska försvaret är att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. Tycker du att det känns viktigt? Då är Myndigheten för psykologiskt försvar rätt arbetsplats för dig!

Lediga jobb

Nedan hittar du de lediga jobb som vi har just nu. Vi rekryterar inte utifrån spontanansökningar utan hänvisar till de lediga jobb som läggs ut här. För de allra flesta jobb hos oss behöver du vara svensk medborgare. Anställningarna är säkerhetsklassade och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.

Som utsänd medarbetare till NATO Stratcom CoE ingår du i ett multinationellt arbetsteam med fokus på att bygga förmåga inom centrets ansvarsområde. Arbetet omfattar att enskilt och tillsammans med andra initiera och genomföra tilldelade projektförslag från centrets medlemsländer. Du kommer att arbeta självständigt och flexibelt vilket innebär att projektleda och prioritera i de uppgifter som du tilldelas. Exempel på arbetsuppgifter är att skriva analyser och rapporter inklusive ha ansvar för tilldelad budget. Du förväntas vara svensk representant vid möten och besök från andra nationer samt representera och bevaka svenska intressen inom ämnesområdet strategisk kommunikation.

Läs mer om tjänsten

Du blir utsänd som sekonderad nationell expert och kommer att arbeta med strategisk kommunikation och hantering av desinformation med inriktning mot det Östliga partnerskapet och Ryssland. Detta är en tidsbegränsad anställning där anställningsperioden vid EEAS är ett år med möjlighet till förlängning upp till fyra år.

Som sekonderad av MPF rapporterar du även fortlöpande till chefen för den förmågehöjande avdelningen vid MPF. Du förväntas också kunna svara upp mot myndighetens särskilda förfrågningar och behov, exempelvis avseende stöd vid operativa händelser samt regelbundet besvara förfrågningar från myndigheten.

Läs mer om tjänsten

Rollen innebär att du löpande hanterar stora mängder information och distribuerar relevanta uppgifter till kollegor och funktioner. En återkommande uppgift är att sammanställa underlag till myndighetens operativa chef med syftet att ge överblick, förståelse och underlag för beslut.

Som omvärldsbevakare är du dessutom en del av kärngruppen i funktionen ”Tjänsteman i Beredskap”. Funktionen är myndighetens operativa kontaktpunkt med omvärlden och innebär att tjänstgörande är den som först hanterar uppkomna händelser. Hantering består i att sätta sig in i och se vilka åtgärder som är relevanta i en uppkommen situation eller skeende. I kärngruppen arbetar ni löpande med att stödja alla dem som arbetar i funktionen.

Läs mer om tjänsten

Hur söker jag?

Vi använder rekryteringssystemet Varbi, det finns en länk dit vid respektive ledigt jobb. Din ansökan måste ha kommit in senast sista ansökningsdagen.

Praktik, examensarbete och sommarjobb

Vårterminen 2024 kommer vi inte ha någon universitets- eller högskolepraktik på vår myndighet.