Forskning

Forskning utgör en central roll i framtagandet av ny kunskap som hjälper oss att bygga upp ett starkt, uthålligt och modernt psykologiskt försvar.

I vårt uppdrag följer och förmedlar vi forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar. Vi sammanställer och sprider också kunskap baserad på aktuell forskning inom området, men utför ingen egen forskning på myndigheten.

Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar

Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar grundades 2022 vid Lunds universitet och finansieras av Myndigheten för psykologiskt försvar.

Institutet stöttar myndigheten i att bedriva forskning som bidrar till att utveckla samhällets förmåga att identifiera och motverka effekterna av otillbörlig informationspåverkan och annan falsk eller vilseledande information som rikas mot Sverige.

För att nå sitt uppdrag bedriver institutet forskning, etablerar strategiska samarbeten med institutioner och forskare, initierar seminarier och forskningskonferenser samt ser till att forskningsresultat och trender inom området psykologiskt försvar kommuniceras till berörda myndigheter och institutioner.

Frågor

Har du frågor eller funderingar om hur vi arbetar med forskning så kan du kontakta oss.