MPF:s generaldirektör deltar på Folk och Försvars rikskonferens

Konferens
Magnus Hjort står på scenen under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.

Söndagen 7 januari inleddes årets upplaga av Folk och Försvars rikskonferens i Sälen som samlar aktörer inom svensk säkerhets- och försvarspolitik. MPF:s generaldirektör Magnus Hjort var en av talarna på konferensens första dag.

Temat för årets rikskonferens som pågår 7-9 januari kretsar kring svensk försvars- och säkerhetspolitisk identitet och vision. Uppbyggnaden av ett robust totalförsvar står i fokus tillsammans med demokratins roll och utveckling.

Generaldirektör Magnus Hjort var en av talarna under söndagen. Under rubriken ”Hot och påverkan utifrån” pratade han om hur påverkans- och desinformationskampanjer som rikas mot Sverige har ökat och hur vår beredskap ser ut för att kunna hantera dem.

Nedan finns ett urval av ämnen som generaldirektören tog upp i sitt tal.

I inledningen av sitt tal gör Magnus avstamp i nuläget och konstaterar att Sverige under förra året utsattes för otillbörlig informationspåverkan från både statliga och icke statliga aktörer och att detta utgör ett fortsatt hot mot Sverige.

MPF ser för närvarande ett kraftigt försämrat säkerhetsläge där Sverige, på informationsarenan, utgör ett mål för både statsaktörer, terrororganisationer och andra icke-statliga aktörer. Detta utgör sammantaget ett allvarligt hot mot både vår säkerhet och vår demokrati.

Koranbränningarna under 2023 medförde en kraftig eskalering av de angrepp som förekommit i informationsmiljön mot Sverige sedan LVU-kampanjen blev viral i början av 2022. Angreppen mot Sverige vidgades nu och vi fick se en bredare palett av aktörer som angrep Sverige. De aktörer som var aktiva i LVU-kampanjen fanns kvar och var pådrivande men fick nu sällskap av ett stort antal andra aktörer, både statliga och icke-statliga framför allt i Mellanöstern.

I en färsk opinionsundersökning som MPF låtit genomföra gällande allmänhetens syn på Sverige och statsmakten inom ämnen som beredskap, hot, säkerhetspolitik och försvar svarade respondenterna följande:

 • 92 procent tycker att Sverige är ett bra land att leva i
 • 79 procent anser att Sverige ska göra väpnat motstånd, även om utgången ter sig oviss
 • 81 procent förklarar sig villiga och positiva till att delta i totalförsvaret utifrån sin förmåga.

För att bygga motståndskraft och ett starkt psykologiskt försvar behövs följande:

 • fria granskande och oberoende medier
 • en välinformerad och välutbildad befolkning
 • ett samhälle som håller ihop, där det finns tillit människor emellan och tillit till myndigheter och institutioner.

 • De internationella konflikter som påverkar vår informationsmiljö kommer att fortsätta göra det under året.
 • De aktörer som agerat mot Sverige under 2023 kommer att fortsätta göra det.
 • EU-valet i juni och det amerikanska presidentvalet i november kan förväntas bli särskilda utmaningar där Ryssland kommer att vilja påverka utgången.
 • Det stöd som myndigheten har kunnat lämna till Ukraina i form av utbildningar till både myndigheter och civilsamhället ska fortsätta.

Information kommer även i framtiden att användas som vapen i konflikter, både i fred, före och under krig.

Det moderna informationsflödet i sociala medier styrs av algoritmer som ger dig mer av det du redan sett och gillat. Vi är mer benägna att acceptera information som stämmer med det som vi redan tror på. Det går inte att bygga en världsbild på endast ditt flöde i sociala medier. Källkritik är därför både viktigt och nödvändigt.

Vad alla kan tänka på:

 • Tänk efter innan du gillar och delar vidare i sociala medier. Går det som påstås att kontrollera mot andra källor?
 • Kolla hur större medieredaktioner med resurser och kompetens att granska bilder, filmer och berättelser beskriver och bedömer läget och enskilda händelser.
 • Prata gärna med familj, vänner och arbetskamrater om hur moderna informationsflöden fungerar och hur information kan användas som påverkansmedel.

Mer information

MPF lanserade nyligen en bred informationsinsats ”Bli inte lurad” för att öka allmänhetens medvetenhet, kunskap och motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan. Om du kan känna igen och hantera desinformation, vilseledning och propaganda blir det svårare för främmande makter att skapa splittring. Det skyddar Sverige och svenska intressen. Ju svårare du är att lura, desto starkare blir vårt öppna demokratiska samhälle.

Dela denna artikel:

Sidinformation

Publicerad:
8 januari 2024
Senast uppdaterad:
5 april 2024