Årsredovisningen för 2023 är inlämnad

Myndighetens organisation
Flicka som kollar på surfplatta.

MPF har lämnat in årsredovisningen för 2023 till regeringen.

Det globala säkerhetspolitiska läget är fortfarande mycket allvarligt. Demokrati som styrelseskick är under hårt tryck världen över och Sverige utsattes under förra året för otillbörlig informationspåverkan från både statliga och icke-statliga aktörer. Detta utgör fortfarande ett hot mot Sverige, säger MPF:s generaldirektör Magnus Hjort.

Några nedslag i vad MPF har gjort det gångna året

Myndigheten har under 2023:

  • rapporterat löpande till Regeringskansliet och lämnat stöd till drabbade aktörer för att bemöta otillbörlig informationspåverkan som riktats mot Sverige.
  • inrättat ett samverkansråd för psykologiskt försvar med syfte att stärka samverkan både i den operativa hanteringen och i det långsiktiga förmåge- och kunskapsbyggande arbetet. Tillsammans med MPF ingår Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Svenska institutet , Mediemyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Länsstyrelsen Skåne i rådet.
  • utvecklat vår forskningsfinansierande verksamhet och publicerat flera rapporter i vår egna publikationsserie.
  • genomfört och medverkat i kunskapshöjande aktiviteter som exempelvis föreläsningar, nätverksdagar, seminarium och konferenser i samverkan med olika aktörer. Under året har över 5 800 personer deltagit i kunskapshöjande aktiviteter arrangerade av myndigheten eller där myndigheten medverkat som talare eller medarrangör.
  • bedrivit en omfattande internationell samverkan i syfte att dela erfarenheter, lära av varandra och stärka vår gemensamma säkerhet i en svår tid.
  • stöttat Ukraina i den mycket svåra situation som landet befinner sig i. Myndigheten har genomfört utbildningar, träning och övning av ukrainska statstjänstemän.
  • lanserat informationsinsatsen ”Bli inte lurad” för att öka allmänhetens medvetenhet, kunskap och motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan.

Dela denna artikel:

Sidinformation

Publicerad:
7 mars 2024
Senast uppdaterad:
27 mars 2024