Det psykologiska försvaret stärks inom Nato

Internationell samverkan
Nato och Sveriges flaggor.

Natomedlemskapet stärker Sveriges säkerhet och Sverige bidrar till säkerheten hos övriga Natoallierade.

MPF ger Nato en möjlighet att utveckla en helt ny försvarsförmåga. Natoallierade har under flera år visat intresse för den svenska psykologiska försvarsförmågan vilket redan lagt grunden till viktiga samarbeten. Personal från MPF finns exempelvis redan i Natos kunskapscentrum för strategisk kommunikation i Riga, vilket utgör ett svenskt bidrag till alliansens förmågeutveckling.

Idag samarbetar MPF med Nato kring psykologisk försvarsplanering, framtagning av lägesbilder och bedömningar av hotaktörer och sårbarheter i informationsmiljön.

Myndigheten arbetar både djupt och brett för att bidra till förmågehöjande verksamhet, särskilt genom övningar och utbildningar i linje med hur Nato arbetar. Det bygger säkerhet.

Dela denna artikel:

Sidinformation

Publicerad:
7 mars 2024