MPF har anmält användandet av intervjuer i Kalla Fakta till gransknings­nämnden

Myndighetens organisation

I avsnitten av Kalla Fakta den 7 och 14 maj använder TV4 intervjuer med MPF:s medarbetare som är gjorda i andra sammanhang, därför har MPF gjort en anmälan till granskningsnämnden.

Här kan du läsa hela anmälan till granskningsnämnden

TV4 har i programmet Kalla Fakta som sändes den 7 respektive 14 maj använt inspelningar av intervjuer i TV4 med medarbetare vid Myndigheten för psykologiskt försvar, (MPF), som är gjorda vid helt andra tidpunkter, föranledda av helt andra anledningar än Kalla faktas granskning, inte gjorda för eller av Kalla Fakta och som framför allt gällde förhållanden som endast ligger inom ramen för MPF:s uppdrag, dvs att identifiera, analysera och föreslå bemötande av otillbörlig informationspåverkan riktad mot Sverige från främmande makt i syfte att skada.

MPF registrerar och bedömer inte vad aktörer uttrycker i den svenska informationsmiljön, eftersom det skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen samt tryckfrihetsförordningen. De intervjuer som Kalla Fakta använt rörde över huvud taget inte förhållanden och uttryck inom den svenska informationsmiljön eller svensk opinionsbildning.

I programmet den 7 maj är det dessa uttalanden:

08:39 (Andrea Liebman, ej namngiven): ”Det handlar om desinformation, vilseledande information och propaganda.”

08:43 (Mikael Tofvesson, ej namngiven): ”Det vi kan säga är att några av de här aktörerna gör det med ett ont uppsåt.”

I programmet den 14 maj är det detta videoklipp:

08:19 (Andrea Liebman, med namnskylt och myndighetens namn, inspelat i TV4:s studio): ”Där börjar man ju då specifikt att använda sig av troll och botar, falska konton helt enkelt.”

De bägge personerna Andrea Liebman, senior analytiker vid Myndigheten för psykologiskt försvar, och Mikael Tofvesson, ställföreträdande myndighetschef vid MPF, är kända personer i sammanhanget som ofta intervjuas i radio och i TV. Det finns därför anledning att befara att många tittare som sett programmet från den 7 maj känner igen deras röster och utgår från att deras utsagor är gjorda i intervjuer relaterade till Kalla faktas granskning.

I programmet den 14 maj är Andrea Liebman återgiven med sitt eget namn och med myndighetens namn i ett videoklipp från en intervju gjord inför det allmänna valet i Sverige år 2022. I intervjun talade Andrea Liebman om risken för rysk informationspåverkan i samband med valet, och vilka metoder Ryssland då skulle kunna använda. [Se bifogat skärmklipp]

På förmiddagen den 13 maj framförde MPF i ett telefonsamtal med den ansvarige utgivaren för TV4:s Kalla fakta, Fredrick Malmberg, olämpligheten i att Kalla Fakta i sitt program använt klipp från intervjuer i TV4 med företrädare för MPF som är gjorda i helt andra sammanhang och vid helt andra och tidigare tillfällen, och som rörde otillbörlig utländsk informationspåverkan och inte företeelser inom den svenska informationsmiljön.

MPF framförde i samtalet med Fredrick Malmberg önskemålet om att TV4 publicerar en rättelse och tar bort ljudklippen med Andrea Liebman och Mikael Tofvesson från programmet som sändes den 7 maj.

Detta samtal ägde alltså rum dagen innan det andra programmet i Kalla Faktas serie sändes den 14 maj. Ansvarig utgivare bad i telefonsamtalet den 13 maj att få återkomma i frågan dagen efter. Detta har till dags dato, 16 maj, inte skett.

Publiceringen av inspelningarna av Andrea Liebman och Mikael Tofvesson riskerar att åsamka en betydande skada för förtroendet för Myndighetens för psykologiskt försvar opartiskhet avseende yttringar i den svenska informationsmiljön, samt för allmänhetens förståelse för myndighetens uppdrag.

MPF anser att TV4:s agerande att medvetet utnyttja inspelat material från andra tillfällen, ett agerande som vilseleder tittare att tro att myndigheten skulle ha uttalat sig om den granskning Kalla fakta framför, är minst sagt anmärkningsvärt, osakligt samt i uppenbar strid mot gällande medieetik.

Särskilt som syftet synes vara att uttalandena ska vidimera den gjorda granskningen.

MPF önskar att granskningsnämnden beslutar att de aktuella inslagen den 7 och 14 maj strider mot kraven på saklighet och samtidigt ålägger TV4 att publicera en rättelse som innehåller att TV4 på ett osakligt sätt använt intervjuer med MPF-företrädare från helt andra tillfällen än Kalla Faktas granskning, och som enbart rört utländsk otillbörlig informationspåverkan, samt, att granskningsnämnden ålägger TV4 att ta bort de i denna anmälan redovisade ljud- och videoklippen med MPF-företrädare från de två programmen som är publicerade på TV4 Play.

För Myndigheten för psykologiskt försvar

Magnus Hjort, generaldirektör

Dela denna artikel:

Sidinformation

Publicerad:
17 maj 2024
Senast uppdaterad:
3 juni 2024