Hoppa till innehåll

Aktuellt

Att möta informationspåverkan – Handbok för journalister 

Myndigheten för psykologiskt försvar ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. 

Myndigheten ska även kunna stödja medieföretag när det gäller att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan när sådant stöd efterfrågas. 

Bakgrund: ”Att möta informationspåverkan – Handbok för journalister” har tagits fram av Myndigheten för psykologiskt försvar och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i samarbete med medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet. Handboken bygger på ”Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer” från 2018, som togs fram av Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet på uppdrag av MSB.

Handbok för journalister