Kunskap och stöd

Utbildning

MPF erbjuder kostnadsfria kurser i skydd mot otillbörlig informationspåverkan som sträcker sig från introduktionsnivå till mer fördjupad kunskap.

Människor tittar och pekar på datorn.

Handböcker

MPF har tagit fram handböcker som ska ge ökad kunskap och stöd i hur du identifiera, förstår och möta otillbörlig informationspåverkan. Handböckerna riktar sig till dig som är privatperson, kommunikatör eller journalist.

Temabibliotek

Vårt uppdrag berör många ämnesområden. I vårt temabibliotek kan du läsa mer om olika områden och varför de är en del av det psykologiska försvaret.

Stöd till medier

Myndigheten ska ge stöd till medieföretag när det gäller att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan – i den utsträckning som sådant stöd efterfrågas.

Frågor och svar

Här kan du bland annat läsa om vad psykologiskt försvar är vad det skyddar och försvarar.