Temabibliotek

Fördjupa dina kunskaper

Vårt uppdrag berör många ämnesområden. I vårt temabibliotek kan du läsa mer om olika områden och varför de är viktiga för det psykologiska försvaret.

Manlig turist gör hjärtform med händerna i staden mot klar himmel

Föreläsningar

Vi utbildar myndigheter och andra offentliga aktörer inom otillbörlig informationspåverkan. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan.

Publikationer

En viktig del i myndighetens uppdrag är att förmedla forskning och annan kunskap i frågor som rör psykologiskt försvar.

Om oss

MPF jobbar med att stärka samhällets förmåga att upptäcka och stå emot otillbörlig informationspåverkan från främmande makter.