Propaganda

Propaganda är budskap som genom bilder, språk eller symboler vill påverka vad ett stort antal mottagare har för åsikter, värderingar eller hur de beter sig. Propaganda behöver inte alltid innebära falsk information som sprids men syftet är alltid att påverka hur människor känner, tänker och att ändra deras övertygelser eller beteenden.

Vad är propaganda?

Begreppet propaganda är i sig neutralt och kan både användas i positiv och negativ mening även om vi oftast pratar om det som det senare. Propaganda har funnits och använts i många århundraden. Avbildningar av ledare på mynt och genom statyer var till exempel sätt att skapa beundran och påverka hur befolkningen kände inför makten och makthavare. Idag är det vanligt att propaganda används i politik, krig och konflikter för att smutskasta sin motståndare och få sitt eget folk med sig. I diktaturer och odemokratiska samhällen har propaganda ofta varit ett av de viktigaste sätten för ledarna att vilseleda sin befolkning och få med dem på sin sida mot fiender och andra motståndare.

Tema propaganda Megafoner och gamla tv-apparater.

Foto: TT.

Var sprids propaganda?

Propaganda kan spridas i stort sett överallt genom musik, film, bilder, artiklar, affischer och memes på internet. Budskapen brukar pumpas ut systematiskt över tid med ett särskilt mål att påverka mottagarna. Nätet har blivit en särskilt vanlig plats att sprida propaganda på, i synnerhet via sociala medier. Det beror på att vi idag lever i ett digitaliserat samhälle, vilket innebär att många använder och befinner sig på nätet. Man kan alltså snabbt nå ut till väldigt många genom ett knapptryck.

Desinformation - hörnsten i propaganda

Desinformation är felaktig eller manipulerad information som sprids avsiktligt i syfte att vilseleda. Detta är en hörnsten i klassisk propaganda och utgör grunden till nutida diskussioner om "falska nyheter". Att medvetet använda desinformation för att vilseleda är inget nytt med digitala plattformar har skapat ny amöjligheter och förändrat desinformationens karaktär. Felaktig information kan uppstå i form av manipulerad bild, text, video eller ljud.

Hur fungerar propaganda?

Propaganda är alltid riktad till en viss målgrupp. Det kan till exempel vara kvinnor, svenskar, lärare eller bilfantaster. När vi känner att budskapet talar direkt till oss så blir vi automatiskt mer benägna att lyssna. Det finns ett flera propagandatekniker som används för att påverka människor:

Använda människors känslor
Att utnyttja och spela på känslor som frustration, ilska, rädsla, hopp eller sympati är ett sätt att lyckas med sin propaganda. Målet med det är att mottagaren ska bli så uppslukad av sina känslor att den inte längre tänker kritiskt. Vanliga sätt att använda den här tekniken på är genom musik, bilder och text som påverkar oss starkt.

Skapa en gemensam fiende
Ett annat sätt är att skapa en känsla av ”vi” och ”dem” och försöka samla människor mot en gemensam fiende. Det kan vara ett annat land eller en annan folkgrupp och det är vanligt att sprida falska påståenden om fienden och skylla dåliga saker i samhället på den. Exempelvis dålig ekonomi eller arbetslöshet.

Vinklad information
Propaganda behöver inte bestå av falsk information. Den kan innehålla allt från helt riktiga fakta till något ändrad information, åsikter eller rena lögner. Genom att förenkla budskap och exempelvis bara visa en liten del av ett problem, eller lyfta något ur sitt sammanhang, kan man få ett till synes trovärdigt budskap som inte alls visar hela sanningen.

Repetera, repetera, repetera

Forskning visar att även om du får veta att ett påstående avslöjas som falskt kan du fortsätta tro på det eller undermedvetet fortsätta påverkas om du får höra det om och om igen. Upprepade budskap kan därför upplevas som sanna. Därför återanvänds används ofta slogans och vissa fraser eller budskap. När vi ser ett budskap på flera olika ställen får vi också känslan av att det är flera som håller med och tror på budskapet, vilket i sin tur gör oss mer benägna att också lita på det.

Propaganda genom tiderna

Nazityskland

Nazistpartiet i Tyskland använde propaganda flitigt mellan 1933–1945 för att sprida hat mot judar. Landet inrättade till och med ett propagandaministerium vars syfte var att smutskasta judar och hylla den ariska rasen som överlägsen.

Sovjetunionen

Den sovjetiska regimen använde sig av propaganda för att förstärka den positiva bilden av kommunismen. De gick så långt som att straffa människor som uttryckte andra åsikter eller sympatiserade med andra politiska linjer.

Sverige

Under andra världskriget spred Sverige bilden av ”En svensk tiger”. Ett sätt att både visa styrka genom symbolen tiger men också genom ordleken uppmana befolkningen att inte prata om sådant som i fel händer skulle kunna skada Sverige.

Memes på internet

Idag är det vanligare att propaganda sprids på internet än genom flygblad och affischer. Memes är ett enkelt sätt att sprida ett budskap på – ofta genom satir och humor som ger genomslagskraft och ytterligare spridning. Memes kallas ibland för ett ”internetfenomen” och är oftast en video, bild eller text som sprids på internet. En rolig bild med tillhörande bildtext är vanligt och inte sällan så ändras bildtexten av andra och fortsätter att spridas vidare.