Tillämpningskurs

Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla förmågan att i den egna organisationen, analysera och rapportera otillbörlig informationspåverkan.

Om kursen

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Syftet med kursen är att deltagaren ska utveckla förmågan att i den egna organisationen, analysera och rapportera otillbörlig informationspåverkan.

Under kursen får du tillämpa en metod, inklusive analysverktyg, för att kunna analysera om något tyder på otillbörlig informationspåverkan från främmande makt samt kunna sammanfatta en rapport och känna till rapporteringsvägar vid upptäckt av otillbörlig informationspåverkan.

Kursen vänder sig till personer med en roll inom totalförsvaret eller som arbetar inom organisationer som riskerar att skadas av otillbörlig informationspåverkan.

Exempel på organisationer kan vara centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, företag, frivilliga försvarsorganisationer eller ideella organisationer som arbetar med samhällets skyddsvärden.

Deltagare på kursen kan t.ex. vara kommunikationsstrateger, kommunikatörer, beredskapshandläggare, analytiker, lärare, säkerhetssamordnare, IT-stöd, chefer, politiker eller förtroendevalda.

För att kunna delta i tillämpningskursen så ska du ha genomfört "Grundkurs: Skydd mot informationspåverkan" samt fått ett kursintyg.

Läs mer om grundkursen Skydd mot otillbörlig informationspåverkan

Kommande kurser

Tillämpningskurs Skydd mot otillbörlig informationspåverkan

Datum: 21-22 november 2024
Anmälan: Ej öppen
Plats: Stockholm

Utbildningssystem