Introduktionsnivå

Kurser som ökar förståelsen

MPF erbjuder flera introduktionskurser i psykologiskt försvar som syftar till att stärka samhället genom att öka förståelsen för psykologiskt försvar.

Vuxenutbildning i klassrum.

Frågor om kurser?

Om du har frågor eller funderingar om någon av våra kurser så är du välkommen att höra av dig till oss.

Föreläsningar

Vi föreläser för myndigheter och andra offentliga aktörer om otillbörlig informationspåverkan. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan.

Publikationer

En viktig del i myndighetens uppdrag är att förmedla forskning och annan kunskap i frågor som rör psykologiskt försvar.