Hoppa till innehåll

Aktuellt

Myndigheten för psykologiskt försvar på plats under Almedalsveckan

Onsdag 28 juni – fredag 30 juni har Myndigheten för psykologiskt försvar eget program under Almedalsveckan. Medarbetare deltar även i andra arrangörers seminarier.

– Vi ser mycket fram emot att mötas i Visby i slutet av juni. Vårt mål med programmet är att ge en inblick i hur otillbörlig informationspåverkan ser ut för Sverige i en orolig tid. Bland programpunkterna märks till exempel medverkande från Ukraina och ett seminarium kring påverkanskampanjen mot svensk socialtjänst, säger vikarierande generaldirektör Magnus Hjort och fortsätter:

– Sveriges psykologiska försvar består av hela befolkningen. Därför är det glädjande att se medverkande från ett brett spektrum i samhället. Vi kommer till exempel att prata med forskare, ärkebiskopen, journalister, unga civilsamhällesaktörer och andra myndigheter. Vi lyfter också viktiga frågor såsom AI och journalistikens roll. Jag välkomnar alla att besöka våra seminarier.

MPF:s seminarier hålls i Bryggarsalen på Mellangatan 54 i Visby. Hela MPF:s program under Almedalsveckan listas här nedan.

ONSDAG 28 JUNI

08:30 – 09:30
Informationskriget – det moderna slagfältet

Den som vinner informationskriget har bäst förutsättningar att vinna på slagfältet, eller? Hur stor är vikten av ett starkt psykologiskt försvar? Hur påverkar kommunikation befolkningens försvarsvilja? Och har Ukrainas strategiska kommunikation bidragit till västvärldens uppslutning?

Vikten av ett starkt psykologiskt försvar – hur det kan det stärkas och utvecklas – är viktigare än någonsin. I en globaliserad värld där information färdas snabbt är makten över människors uppfattningar ett vapen. Den som vinner kampen om uppfattningar och tolkningar av verkligheten ökar också sina chanser att vinna på slagfältet. Dels genom att påverka befolkningens motståndskraft och försvarsvilja, dels genom förmågan att samla andra nationer kring sitt narrativ. I detta seminarium diskuteras vikten av att vinna informationskriget för att uppnå försvarsvilja och ett internationellt stöd. Medverkande panellister ger sina perspektiv på frågorna utifrån vad de ser från kriget i Ukraina.

Medverkande:
Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör, Myndigheten för psykologiskt försvar
Ivar Ekman, analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut
Helene Rånlund, överintendent, Statens försvarshistoriska museer
Patrik Oksanen, moderator, Försvarshögskolan

09:45 – 10:45
Berättelser som bär – om att skapa mening och motståndskraft    

I moderna konflikter strävar fientliga aktörer efter att bryta ned sammanhållning och tilltro till samhället genom otillbörlig informationspåverkan. Ett av redskapen kan vara kraftfulla narrativ, berättelser som sår misstro och splittring i samhället.

Berättelser är också en motkraft mot nedbrytande desinformation och propaganda. Genom kultur, litteratur och livsåskådning kan vi skapa hopp och gemenskap som skapar engagemang och motståndskraft och stärker det öppna och demokratiska samhället. I detta seminarium samtalar vi om berättelsens och berättelsers makt för att upprätthålla och stärka samhället. Martin Modéus har skrivit flera böcker om meningsskapande och församlingsgemenskap. I boken ”Tradition och liv”, beskriver han på ett inspirerande sätt kyrkliga traditioner och ritualer kopplade till årstider och livets olika faser. Anna McWilliams är arkeolog och forskare på FOI. I rapporten ”Kulturarv i krig och konflikt” lyfter hon fram olika aspekter av kulturarv, och hur det kan användas både positivt och negativt under och efter en konflikt. Helene Öberg har tidigare varit statssekreterare hos kulturminister Amanda Lind och utbildningsminister Gustav Fridolin. Hon har även arbetat med den nationella bibliotekstrategin.

Medverkande:
Martin Modéus, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Anna McWilliams, Arkeolog och forskare, FOI
Helene Öberg, Ordförande, Svensk biblioteksförening
Lisa Mobrand, Utredare, Myndigheten för psykologiskt försvar

13:00 – 14:00
Hur motverkar Ukraina rysk informationspåverkan?

Ukraina har framgångsrikt bekämpat och motverkat Rysslands informationskrigföring. Hur har den ukrainska regeringen arbetat?

Medverkande:
Liubov Tsybulska, Strategic communication and hybrid war expert, Ukraina
Mikael Tofvesson, Chef för den operativa avdelningen, Myndigheten för psykologiskt försvar

14:15 – 15:15
Sveriges stöd till Ukrainas psykologiska försvar – vad har det lärt oss?

Informationskrigföring utgör en väsentlig faktor för att påverka motståndskraft och försvarsvilja. Vilka lärdomar kan Sverige dra av stödet till och samarbetet med ukrainska myndigheter och hur kan vi använda dem för att stärka det psykologiska försvaret i Sverige?

Medverkande:
Mikael Tofvesson, Chef för den operativa avdelningen, Myndigheten för psykologiskt försvar
Oscar Jonsson, Forskare, Försvarshögskolan

15:30 – 16:30
Sveriges identitet som Natomedlem

Hur påverkas den kulturella identiteten i Sverige när vi blivit medlemmar i Nato?

Stödet för ett svenskt medlemskap i Nato har ökat kraftigt sedan förra året och nära sju av tio svenskar är för ett svenskt medlemskap. Kommer medlemskapet att påverka den svenska självbilden och vår kulturella identitet? En paneldiskussion kring den förändringsresa Sverige påbörjat.

Medverkande:
Magnus Hjort, vik gd, Myndigheten för psykologiskt försvar
Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik och Nonresident Senior Fellow vid Atlantic Council (Washington, D.C.)

TORSDAG 29 JUNI

8.30-10.45
Kurs i psykologiskt försvar för chefer och ledare

Är du chef inom offentlig förvaltning, civilsamhälle och näringsliv? Ska du till Almedalen? Välkommen att anmäla dig till vår kurs i psykologiskt försvar.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) ser ett stort behov av att chefer och ledare blir medvetna om betydelsen av att kunna identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan. Nu vill vi bjuda in dig som är ledare inom offentlig förvaltning, civilsamhälle och näringsliv till vår kurs i psykologiskt försvar.

Syftet med kursen är att du ska få en ökad förståelse för betydelsen av psykologiskt försvar och hur detta stärker totalförsvaret. Vi vill också få högre chefer att bli medvetna om vikten av att medarbetare är utbildade för skydd mot otillbörlig informationspåverkan.

Kursen innehåller korta föredragningar om relevanta begrepp inom psykologiskt försvar som följs av diskussioner i grupper om hur dessa kan tillämpas i den egna verksamheten. Vi kommer att fokusera på otillbörlig informationspåverkan och hur den kan mötas.

Anmälan sker med namn, befattning och organisation till [email protected] före 21 juni. Antagningsbesked skickas ut 22 juni. Kursen har 25 deltagare. Efteranmälningar sker i mån av plats.
Medverkande:
Pär Norén, senior analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar

13:00 – 14:00
Hur påverkar AI våra åsikter?    

Vi befinner oss i en infodemi online där aktörer använder desinformation för att påverka svenska intressen, beslutsfattande och opinion. Vad ser vi för risker, sårbarheter och konsekvenser med AI utifrån ett försvarsperspektiv? Hur arbetar sociala medieföretagen med att identifiera desinformation?

AI befinner sig i en explosionsartad utvecklingsfas som kan förändra hur användare relaterar till internet och information i synnerhet vilket skapar nya möjligheter men också nya hot och sårbarheter. Hur arbetar sociala medieföretagen med att identifiera desinformation? Hur ska organisationer och myndigheter använda ny AI-teknik på ett säkert sätt? Hur kan användare veta att video och bild är sann eller fake med den hyper-realism som AI möjliggör? Och vad kan göras för att öka medvetenheten och motståndskraften i samhället i takt med den snabba utvecklingen?

Medverkande:
Sandra Barouta Elvin, säkerhetschef, Microsoft
Sara Övreby, policychef, Google
Peter Nordström, forskare, RISE, Research Institutes of Sweden
Andrea Liebman, senior analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar

14:15 – 15:15
Motståndskraftens mångfald – röster från Ukraina, civilsamhället och offentlig sektor

Det allvarliga säkerhetspolitiska läget idag kräver att alla parter i samhället krokar arm i arbetet med att rusta upp vårt totalförsvar. Hur inverkar sociodemografiska faktorer på försvarsviljan och hur säkrar vi ett intersektionellt perspektiv i arbetet med att stärka samhällets motståndskraft?

Ett starkt totalförsvar bygger på samhällets tillit till demokratiska institutioner och samhällskontraktet. I tider av kris och krig där främmande makt ständigt försöker försvaga vårt demokratiska samhälle och påverka våra uppfattningar, beteenden och beslutsprocesser behöver vi hitta nya verktyg och metoder för att försvara, värna och utveckla tilliten och öppenheten som stärker demokratin och samhällets motståndskraft. Hur kan vi möjliggöra och tillvarata styrkan hos mindre, nya och icke-traditionella organisationer och andra sammanslutningar? Ett starkt och robust totalförsvar förutsätter delaktighet och inflytande från hela samhället- det offentliga såväl som civilsamhället och enskilda medborgare. I början av samtalet berättar en journalist från Charkiv hur civilsamhället mobiliserades när staden hotades av att läggas under rysk kontroll.

Medverkande:
Natalia Kurdiukova, journalist och civilrättsaktivist, verksam i Charkiv, Ukraina
Anders Forsberg, sakkunnig nationell krisberedskap, Röda korset
Rodi Kardas, ungdomsamabassadör, Fryshuset
Noura Berrouba, ordförande, LSU – Sveriges barn och ungdomsorganisationer
Sara Lidbaum, styrelsemedlem, Criscom
Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, MSB
Carl Heath, moderator, RISE

15:30 – 17:00
Hur stärker vi det psykologiska försvaret på alla nivåer – från lokalt till centralt?

Det psykologiska försvarets uppgift är att stå emot främmande makts försök att påverka beslut och uppfattningar genom falsk och vilseledande information. Hur kan aktörer på lokal, regional och central nivå stärka sin motståndskraft och hur ska de agera om de utsätts för informationspåverkan?

Det psykologiska försvaret är en central del av Sveriges totalförsvar och samhällets förmåga att möta den breda hotbilden från antagonistiska aktörer. Kommuners, regioners och myndigheters egen förmåga att identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan bidrar till att säkerställa befolkningens förtroende och värnar demokratin. Hur kan de stärka sin förmåga och hur ska de agera när otillbörlig informationspåverkan riktas mot den egna verksamheten? Myndigheten för psykologiskt försvar och medverkande från kommun, region och myndighet delar med sig av sina erfarenheter. Anne-Charlotte Horgby har mångårig erfarenhet som kommunikationschef inom offentlig sektor. Fanny Palm är ansvarig för Malmö stads sociala medier. Arbetet handlar mycket om demokratifrämjande, att stå upp för demokratiska värden. Fanny jobbar aktivt med att bemöta felaktigheter, desinformation, överdrifter och myter med fakta.

Medverkande:
Fanny Palm, Presskommunikatör, Malmö stad
Anne-Charlotte Horgby, Kommunikationschef, Länsstyrelsen Västra Götaland
Tor-Björn Åstrand, vik. chef för den förmågehöjande avdelningen, Myndigheten för psykologiskt försvar

FREDAG 30 JUNI

08:30 – 09:30
Gräv i ljug – hur gör vi desinformation till nyheter?

Desinformation är en metod för att göra oss dummare än vi är. Vi ska tvivla på våra egna sinnen, misstro varandra, våra medier och vårt samhälle. Men desinformationen kan användas som källa till kunskap om dem som ljuger för oss.

Ett praktiskt inriktat samtal om desinformation som källa till kunskap

Medverkande:
Per Enerud, Senior analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar
Natalia Kurdiukova, journalist och civilrättsaktivist, verksam i Charkiv, Ukraina
Tove Svenonius, redaktionschef, Ekot, Sveriges Radio

09:45 – 10:45
Psykologiskt försvar, forskning och fake news

Det psykologiska försvaret ska värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. I tider av desinformation och otillbörlig informationspåverkan – vilken roll spelar kunskap och forskning för att värna den svenska demokratin?

En diskussion mellan forskare om det psykologiska försvaret och dess utmaningar: Vad behöver vi mer kunskap om? Vilka sårbarheter riskerar att utnyttjas? Vilka lärdomar på området behöver vi ta till oss från kriget i Ukraina och vilka är de viktigaste forskningsutmaningarna framåt för det psykologiska försvaret? I detta seminarium samtalar panellisterna om informationspåverkan och ger perspektiv kring bland annat terrorism och rysk cyberkrigföring samt det öppna samhället och dess motståndare.

Medverkande:
Sten Widmalm, Professor i statsvetenskap, Uppsala universitet
Carolina Vendil Pallin, fil dr. och forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Magnus Ranstorp, docent, Försvarshögskolan
Peder Hyllengren, moderator, Myndigheten för psykologiskt försvar

13:00 – 14:30
Påverkanskampanjen som vill polarisera Sverige

En koordinerad påverkanskampanj mot svenska myndigheter och svensk lagstiftning eskalerade snabbt under 2022. I centrum stod lagen om vård av unga (LVU) och svensk socialtjänst. Vad innebar detta för enskilda tjänstemän och för Sverige? Och är det över nu?

I början av 2022 beskylldes svenska myndigheter för systematisk kidnappning av muslimska barn som i själva verket omhändertagits via LVU (1990:52) ett rättslig förfarande till skydd för barn som far illa i sin hemmiljö. Den 2 februari bedömde Myndigheten för psykologiskt försvar att det rörde sig om otillbörlig informationspåverkan mot svenska myndigheter och svensk lagstiftning. På lokal nivå blev socialsekreterare utsatta för hat och hot. I delar av världen spreds vilseledande och felaktig information, och många frågor riktades till Sveriges officiella kanaler i social media. Vad har påverkanskampanjen inneburit för samhället? Hur ser konsekvenserna ut för familjer som behöver socialtjänstens stöd men istället är rädda att emot hjälp? Stämmer det att en konsekvens av påverkanskampanjen är att socialsekreterare hoppar av och att det är svårt att rekrytera? I detta seminarium samtalar panellisterna om påverkan, förtroende och värderingar – globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

Medverkande:
Magnus Hjort, vik generaldirektör, Myndigheten för psykologiskt försvar
Madeleine Sjöstedt, generaldirektör, Svenska institutet
Sabina Orstam, avdelningschef, Socialstyrelsen
Isak Reichel, direktör, Myndigheten för stöd till trossamfund
Linda Ahlerup, analytiker, Försvarshögskolan
Magnus Ranstorp, forskare, Försvarshögskolan
Bettan Byvald, socialarbetare, Angered
Per Ek, moderator, Socialstyrelsen

14:45 – 16:10
Försvarsvilja – motståndet upphör aldrig

Generationer av svenskar har lärt sig utantill att alla besked om att motståndet ska upphöra är falska, vad är försvarsvilja, hur har det sett ut historiskt, vad är det idag och hur har Ukraina påverkat Sverige?

I det här seminariet ger myndigheter, experter och frivilligorganisationer sina svar.

Medverkande:
Magnus Hjort, vik gd, Myndigheten för psykologiskt försvar
Eva Nolsäter, Rikslottachef, Svenska Lottakåren
Jenny Deschamps-Berger, chef analysavdelningen på CTSS/FHS, Försvarshögskolan
Bengt Axelsson, strategisk rådgivare CTSS/FHS, Försvarshögskolan
Patrik Oksanen, Moderator, Försvarshögskolan


16:15 – 17:00
Att dö för regeringsformen – försvarsvilja och existentiella frågor i händelse av krig

Sverige har ingen lag för hur man ger upp, lagstiftarens avsikt är att motståndet aldrig upphör, men det kommer också att kräva det yttersta offret vilket väcker existentiella frågor kopplat till försvarsvilja.

I det här samtalet möts juridik, politik och teologi kring försvaret av de friheter som regeringsformen ger oss.

Medverkande:
Magnus Hjort, vik gd, Myndigheten för psykologiskt försvar
Patrik Oksanen, Försvarshögskolan
Hanna Gunnarsson, Försvarspolitisk talesperson, Vänsterpartiet
Johan Lundby, Militärpastor P18, Försvarsmakten
Marika Ericson, chef operativ juridik, Försvarshögskolan


För att hitta fler seminarier som berör psykologiskt försvar sök i Almedalsveckans officiella program